• page_banner

newyddion

Mae gwlân yn ffibr gwydn a hyblyg.Mae Estyniad Defaid Prifysgol Purdue yn nodi cryfder un llinyn o wlân yn gyfartal, os nad yn fwy, na dur o'r un diamedr.Mae'n ffibr hynod elastig, sy'n golygu y bydd het wlân yn siapio ei hun yn berffaith i'ch pen.Nid yw gwlân yn baeddu mor hawdd â ffabrigau eraill felly nid oes angen ei olchi bron mor aml â chotwm.Os oes angen i chi olchi eich hetiau gwlân, ceisiwch osgoi dŵr poeth.Gallwch eu golchi â llaw neu yn y peiriant golchi.

Hetiau Gwlân Golchi Dwylo

Cam 1
Llenwch y sinc gyda dŵr oer neu glaear i olchi hetiau â llaw.Peidiwch byth â defnyddio dŵr poeth, gan y bydd hyn yn achosi i'r het grebachu.

Cam 2
Ychwanegwch naill ai glanedydd ysgafn sydd wedi'i olygu ar gyfer gwlân, eich hoff lanedydd ysgafn heb arogl, neu hyd yn oed siampŵ.Oes, oherwydd mai gwallt anifail yw gwlân mewn gwirionedd, gallwch ddefnyddio siampŵ i'w olchi.Mae siampŵ babi yn ysgafn iawn ac yn ddewis da ar gyfer gwlân.Cynhyrfu'r dŵr â llaw i wneud suds.

Cam 3
Rhowch eich het o dan y dŵr a'i gwasgu'n ysgafn dro ar ôl tro i amsugno a rhyddhau'r dŵr.Gadewch iddo socian am tua 5 munud.Os yw'r het yn fudr iawn, draeniwch y sinc ac ailadroddwch y broses olchi.

Cam 4
Draeniwch y dŵr golchi.Ail-lenwi'r sinc gyda dŵr oer.Rhowch yr het o dan y dŵr a'i wasgu'n ysgafn i olchi'r dŵr golchi i ffwrdd.Ailadroddwch os oes angen.

Cam 5
Gosodwch yr het yn fflat i sychu ar dywel.Os nad yw'r het yn rhy drwm, gallwch hefyd ddefnyddio rac sychu.Peidiwch â gwasgu'r dŵr allan.

Golchi Peiriannau

Cam 1
Golchwch het wlân â pheiriant mewn dŵr oer, ar y cylch ysgafn/cain, gan ddefnyddio glanedydd ysgafn.

Cam 2
Dewiswch y cylch troelli arafach, os oes gan eich peiriant yr opsiwn hwnnw.Os yw eich hetiau yn wlân pur ac wedi'u gwneud â llaw, a'ch bod yn nerfus am eu nyddu, gosodwch nhw'n fflat i sychu yn lle hynny.Os dewiswch aer-sychu'r hetiau, peidiwch â'u gwasgu'n gyntaf.

Cam 3
Gosodwch ef yn fflat i sychu neu defnyddiwch rac sychu.Peidiwch byth â rhoi het wlân yn y sychwr.


Amser postio: Mehefin-02-2022